Regulamin platformy e-learningowej 

“Kocham język polski”

 1. Platforma e-learningowa Moodle “Kocham język polski”: kochamjp.pl (zwana dalej Platformą), jest przeznaczona do wspomagania procesu dydaktycznego i kształcenia metodami online oraz na odległość.
 2. Użytkownikami Platformy są wszystkie osoby, które utworzą na niej swoje konto poprzez formularz dla użytkowników, podając wymagane obowiązkowe.
 3. W Regulaminie stosuje się następujące terminy:
  1. Użytkownik: Osoba posiadająca konto na Platformie.
  2. Student: Użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie jako uczestnik.
  3. Nauczyciel/Prowadzący: Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu/szkolenia na Platformie.
  4. Administrator: osoba odpowiedzialna za poprawne działanie Platformy.
 4. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi rzeczywistymi danymi osobowymi. Imię i nazwisko są niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa tak zwany “login” musi być różny od tych danych. Awatar (obrazek, który pojawia się przy wiadomościach Użytkownika) nie może być animacją.
 5. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zidentyfikowanie wprowadzenia nieprawdziwych danych, ustalenie faktu udostępnienia konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z Platformy osobom niepowołanym powoduje zablokowanie konta.
 6. Dane osobowe Użytkowników są zabezpieczone programem i nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek działań innych niż porządkowe, informacyjne dla Użytkowników: Studentów, Nauczycieli/Prowadzących kursy i Administratora.
 7. Po wypełnieniu formularza zakładania konta należy aktywować je, klikając w link przesłany na podany wcześniej e-mali ()lub skopiować link do przeglądarki). Użytkownik ma czas 7 dni na dokonanie potwierdzenia. Po upływie tego terminu konto zostanie automatycznie usunięte.
 8. Zalogowanie się na Platformie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 9. Pełną odpowiedzialność za materiały zamieszczane na Platformie (w tym kwestie praw autorskich) ponosi osoba publikująca.
 10. W wypowiedziach na Platformie nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, nieprawdziwych, obraźliwych, obscenicznych (art. 141 Kodeksu Wykroczeń).
 11. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem lub przebiegiem studiów.
 12. Nieprzestrzeganie Regulaminu może prowadzić do ograniczenia funkcji lub zablokowania konta na Platformie oraz do powiadomienia odpowiednich organów publicznych.
 13. Zadaniem Administratora jest dołożenie wszelkich starań, by zapewnić poprawne funkcjonowanie Platformy.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania Platformy, a także rezultaty ujawnienia przez Użytkowników osobom niepowołanym poufnych danych, np. służących do logowania.
 15. Uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących funkcjonowania, stosowania lub naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres Administratora, używając do tego poniżej zamieszczonego formularza.
 16. Autor/Autorzy kursów zastrzegają sobie prawa autorskie do własności intelektualnych, jakimi są tworzone przez nich kursy.
 17. “Jak pisać?” ma prawo do modyfikowania Regulaminu Użytkownika.


Pliki cookie - polityka prywatności

Strona kochamjp.pl (zwana później Administratorem) pragnie zapewnić, iż szanuje Internautów (zwanych później Użytkownikami), w tym osoby odwiedzające naszą witrynę internetową oraz przywiązuje bardzo dużą wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci.

Cookies

W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
b. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
c. „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
d. „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika strony internetowej ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e. „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:
a. utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
b. dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika,
c. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
d. opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.
Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików «cookies». Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu.

Linki
Administrator proponuje na swojej stronie kochamjp.pl (i pokrewne) korzystanie z łącz do swoich stron oraz do strony Wikipedii.

Dostępność
Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich użytkowników do strony internetowej.


Przejdź na stronę portalu